Saturday, February 17, 2018

Gen 4

Các loài Pokemon ở Gen 4, tổng quan về đặc tính, quá trình phát triển và tiến hóa của các Pokemon Gen 4

Pokemon Grotle là cấp tiến hóa thứ 2 của Pokemon Turtwig sau khi đạt level 17. Pokemon Grotle sống cạnh các nguồn nước trong rừng với những lùm cây trên chiếc mai lớn bằng đất rắn lại. Grotle nghĩa là...