Friday, January 19, 2018

Các loại Pokemon

Các loại Pokemon, thông tin cơ bản về các loài Pokemon từ lúc còn nhỏ đến khi tiến hóa

Exeggutor là cách chơi chữ từ Execute (diễn đạt) và Egg (trứng), tên tiếng Nhật là Nassy. Pokemon Exeggutor là cấp tiến hóa của Pokemon Exeggcute có hình dáng giống hình cây dừa. Mỗi quả cây là một chiếc...

Aerodactyl được ghép của Aero (tiếng Hy lạp không khí) và Pterodactyl (thằn lằn sấm), tên tiếng Nhật là Ptera. Pokemon Aerodactyl là một pokemon tiền sử hung bạo, nó tấn công nhắm vào cổ của đối phương với...

Pokemon Nidoqueen là đời tiến hóa cuối cùng của Nidoran. Tên của nó là từ ghép có nghĩa là từ needle (Kim châm) và queen (hoàng hậu). Ở đời tiến hóa này cơ thể của Nidoqueen trở nên lực lưỡng,...

Pokemon Raticate được ghép từ Rat (chuột cống) và Masticate (nhai, gặm)/eradicate (huỷ hoại, tàn phá) hay còn gọi là chuột cống. Đây là đời tiến hóa thứ nhất và cũng là cuối cùng khi Rattata đạt Level 20. Tiếng Nhật Tiếng Anh Giới tính Ratta Raticate 50%...

Rhydon được ghép từ Rhinocerus (tê giác) và Don (vua chúa), tên tiếng Nhật là Sidon. Pokemon Rhydon được tiến hóa từ Pokemon Rhyhorn khi đạt level 42. Rhydon được bảo vệ bởi lớp da dày giống như áo...

Gengar là cách chơi chữ từ từ doppelgänger (hiện tượng người giống người, ý chỉ Gengar hay nhập vào bóng người rồi giả làm họ) và genganger (chỉ người chết đội mồ sống dậy). Pokemon Gengar là cấp tiến...

Victini nghĩa là Chiến thắng, tên tiếng Nhật cũng là Victini. Pokemon Victini là pokemon huyền thoại đầu tiên có thể thu phục được. Tương truyền rằng nếu nhà huấn luyện nào có được nó, sẽ giành được mọi chiến...

Rhyhorn được ghép từ Rhinocerus (tê giác) và Horn (sừng), tên tiếng Nhật là Sihorn. Pokemon Rhyhorn có bộ xương rất to và cứng hơn xương người đến 1000 lần khiến nó có thể dễ dàng húc đổ một...

Pokemon Vileplume là đời tiến hóa cuối cùng tiếp sau Gloom, tên của nó được ghép từ vile (hôi kinh khủng) và plume (xoè rộng, phát tán). Ở đời này phần nụ hoa đã bung nở thành một bông hoa rực rỡ....

Pokemon Cleffa có tên ghép từ clef (Khoá nhạc) và fairy (Tiên). Cleffa có hình dáng gần giống một con sao biển, nó thuộc chủng loại Hình sao và có hệ FAIRY (tiên). Bởi Cleffa thường xuất hiện khi có...