Pokemon Charizard là đời tiến hóa thứ 2 tiếp sau Charmeleon. Ngoại hình của nó trở nên lo lớn và ngạo nghễ hơn, Charizard có bước phát triển mọc thêm đôi cánh đầy mạnh mẽ và giúp nó có thể bay lượn trên không. Nhờ đôi cánh Pokemon Charizard giờ đây ngoài phun lửa nó đã có thêm đòn quạt gió bão vào đối thủ. Đây thực sự là một Pokemon đầy sức mạnh và rất toàn diện.

Pokemon Lizardon

Tiếng Nhật Tiếng Anh Giới tính
Lizardon Charizard
87,5% đực
12,5% cái
Hệ Chiều cao
Cân nặng
FIRE (lửa), FLYING (bay) 1,7 m 90,5 kg
Chủng loại Tỉ lệ bắt Kỹ năng / Kỹ năng ẩn
Pokémon Bốc Cháy 5,9 % (45) Blaze / Solar Power

Với bản tính hung hăng Pokemon Charizard thường bay lượn khắp nơi để tìm kiếm đối thủ. Lửa của nó có thể làm nóng chảy đá và tàn phá những khu vực mà nó xuất hiện. Cũng giống như những đời trước ngọn lửa ở đuôi Charizard cho biết cảm xúc của nó. Khi vui vẻ phấn khách ngọn lửa sẽ bùng cháy còn khi nó tức giận ngọn lửa trở nên u tối, đây là lúc đối thủ phải hết sức dè chừng.

Charizard là một pokemon có bản tính ngạo nghễ và đàn anh, nó không bao giờ phun tung đòn phun lửa vào những đối thủ mà nó cho là yếu hơn. Charizard  đặc biệt thích những đối thủ xứng tầm với nó.

Quá trình tiến hóa:

Pokemon Mega Lizardon XMega Charizard X
Pokemon CharmanderCharmander lv16->
pokemon LizardoCharmeleon lv36-> Pokemon LizardonCharizard  
Pokemon Mega Lizardon YMega Charizard Y

Pokemon Charmander có 4 cấp tiến hóa. Cấp 1 khi nó đạt level 16 nó sẽ tiến hóa thành Charmeleon, khi đến cấp 36 thì nó chuyển hóa thành Charizard. Cuối cùng Charizard có thể tiến hóa thành 2 phiên bàn Mega Charizard X và Y.

Khả năng học:

Level Move Hệ
1 Scratch NORMAL
3 Growl NORMAL
7 Ember FIRE
10 Smokescreen NORMAL
16 Dragon Rage DRAGON
19 Scary Face NORMAL
25 Fire Fang FIRE
28 Slash NORMAL
28 Flame Burst FIRE
34 Flamethrower FIRE
37 Fire Spin FIRE
46 Inferno FIRE
TM/HM Move Hệ
TM01 Focus Punch FIGHT
TM02 Dragon Claw DRAGON
TM06 Toxic POISON
TM10 Hidden Power NOMAR
TM11 Sunny Day FIRE
TM21 Frustration NOMAR
TM23 Iron Tail STEEL
TM27 Return NOMAR
TM28 Dig GROUND
TM31 Brick Break FIGHT
TM32 Double Team NOMAR
TM35 Flamethrower FIRE
TM38 Fire Blast FIRE
TM39 Rock Tomb ROCK
TM40 Aerial Ace FLYING
TM42 Facade NOMAR
TM43 Secret Power NOMAR
TM44 Rest PSYCHC
TM45 Attract NOMAR
TM50 Overheat FIRE
TM56 Fling DARK
TM58 Endure NOMAR
TM61 Will-o-wisp FIRE
TM65 Shadow Claw GHOST
TM75 Swords Dance NOMAR
TM78 Captivate NOMAR
TM80 Rock Slide ROCK
TM82 Sleep Talk NOMAR
TM83 Natural Gift NOMAR
TM87 Swagger NOMAR
TM90 Substitute NOMAR
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN