Pokemon Charmeleon là pokemon tiến hóa từ Charmander khi nó đạt level 12. Ngoại hình của nó trở nên mạnh mẽ hơn, chiều cao tăng lên 1,1 m và cân nặng tăng lên 19 kg. Trên đầu Pokemon Charmeleon đã mọc thêm một chiếc sừng hướng về phía sau. Ngọn lửa ở đuôi giờ đây to và cháy mạnh mẽ hơn rất nhiều.

pokemon Lizardo

Tiếng Nhật Tiếng Anh Giới tính
Lizardo Charmeleon
87,5% đực
12,5% cái
Hệ Chiều cao
Cân nặng
FIRE (lửa) 1,1 m 19 kg
Chủng loại Tỉ lệ bắt Kỹ năng / Kỹ năng ẩn
Pokémon Bốc Cháy 5,9 % (45) Blaze / Solar Power

Charmeleon là pokemon rất thiện chiến và thích chiến đấu, nó đặc biệt ưa thích những trận đấu gay cấn và có tính chất sinh tử. Đây là một pokemon có tính cách rất nóng nảy và thích gây sự nên các đối thủ phải hết sức đề phòng bởi nó sẽ bất ngờ gây sự và chiến đấu mà chẳng cần lý do nào cả.

Khi chiến đấu Charmeleon sử dụng móng vuốt để cào cấu đối thủ, đặc biệt là nó có khả năng phun ra ngọn lửa cực nóng để thiêu đốt đối thủ. Khi tức giận Charmeleon thường phun lửa đốt cháy hết mọi thứ ở xung quanh. Vào ban đêm khu vực nào có Pokemon Charmeleon sẽ trở nên rực sáng.

Quá trình tiến hóa:

Pokemon Mega Lizardon XMega Charizard X
Pokemon CharmanderCharmander lv16->
pokemon LizardoCharmeleon lv36-> Pokemon LizardonCharizard  
Pokemon Mega Lizardon YMega Charizard Y

Pokemon Charmander có 4 cấp tiến hóa. Cấp 1 khi nó đạt level 16 nó sẽ tiến hóa thành Charmeleon, khi đến cấp 36 thì nó chuyển hóa thành Charizard. Cuối cùng Charizard có thể tiến hóa thành 2 phiên bàn Mega Charizard X và Y.

Khả năng học:

Level Move Hệ
1 Scratch NORMAL
3 Growl NORMAL
7 Ember FIRE
10 Smokescreen NORMAL
16 Dragon Rage DRAGON
19 Scary Face NORMAL
25 Fire Fang FIRE
28 Slash NORMAL
28 Flame Burst FIRE
34 Flamethrower FIRE
37 Fire Spin FIRE
46 Inferno FIRE
TM/HM Move Hệ
TM01 Focus Punch FIGHT
TM02 Dragon Claw DRAGON
TM06 Toxic POISON
TM10 Hidden Power NOMAR
TM11 Sunny Day FIRE
TM21 Frustration NOMAR
TM23 Iron Tail STEEL
TM27 Return NOMAR
TM28 Dig GROUND
TM31 Brick Break FIGHT
TM32 Double Team NOMAR
TM35 Flamethrower FIRE
TM38 Fire Blast FIRE
TM39 Rock Tomb ROCK
TM40 Aerial Ace FLYING
TM42 Facade NOMAR
TM43 Secret Power NOMAR
TM44 Rest PSYCHC
TM45 Attract NOMAR
TM50 Overheat FIRE
TM56 Fling DARK
TM58 Endure NOMAR
TM61 Will-o-wisp FIRE
TM65 Shadow Claw GHOST
TM75 Swords Dance NOMAR
TM78 Captivate NOMAR
TM80 Rock Slide ROCK
TM82 Sleep Talk NOMAR
TM83 Natural Gift NOMAR
TM87 Swagger NOMAR
TM90 Substitute NOMAR

 

CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN