Dodrio được ghép từ Dodo (chim cưu) và Trio (bộ ba, tam), tên tiếng Nhật có nghĩa là Dodo 3 đầu. Dodrio là cấp tiến hóa thứ 2 của Pokemon Doduo sau khi đạt level 31. Khi tiến hóa, một trong hai đầu của Doduo tách ra để tạo thành Dodrio . Pokemon Dodrio có thể chạy với vận tốc 40 dặm/giờ trên các đồng cỏ.

Pokemon Dodrio dùng cả 3 bộ não để lên những kế hoạch phức tạp, khi hai đầu ngủ thì đầu còn lại sẽ thức. Dodrio thu thập thông tin nhiều hơn bình thường đến 3 lần. Tuy nhiên khi phải xử lý lượng thông tin quá lớn thì nó có thể bị rối loạn dẫn đến sự “đứng hình” không mong muốn. Pokemon Dodrio là chủng Pokemon tam điểu và có 2 hệ Normal: trung bình và Flying: bay.

Pokemon Dodorio
Pokemon Dodrio
Tiếng Nhật Tiếng Anh Giới tính
Dodorio Dodrio Đực ♂: 50.0%
Cái ♀: 50.0%
Hệ Chiều cao
Cân nặng
Normal: trung bình, Flying: bay 1.8 m
85.2 kg
Chủng loại Tỉ lệ bắt Kỹ năng / Kỹ năng ẩn
Pokemon tam điểu 5.9 % Run Away hoặc Early Bird / Tangled Feet


Khi 3 đầu của Pokemon Dodrio đang nhìn 3 hướng khác nhau có nghĩa là nó đã vào thế sẵn sàng tấn công đối thủ. Khi một đầu được ăn thì cả hai chiếc đầu kia cũng cảm thấy thỏa mãn. Ngoài 3 chiếc đầu, Dodrio cũng có 3 trái tim và 3 lá phổi.

Quá trình tiến hóa của Pokemon Dodrio:

Doduo lv31–>
Dodrio

Pokemon Doduo có 1 cấp tiến hóa. Doduo sau khi đạt level 31 sẽ tiến hóa thành Pokemon Dodrio.

 

Lưu

Lưu

CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN