Farfetch’d là cách chơi chữ từ Far-fetched (không thể tin nổi!), tên tiếng Nhật là Kamonegi (Vịt trời – hành lá). Pokemon Farfetch’d thường sống tập trung ở những nơi hẻo lánh có hành mọc hoang. Cây hành của Farfetch’d có thể được sử dụng như một cây kiếm khi chiến đấu. Pokemon Farfetch’d là chủng Pokemon vịt mỏ đốm và có 2 hệ Normal: trung bình và Flying: bay.

Pokemon Farfetch’d
Pokemon Farfetch’d
Tiếng Nhật Tiếng Anh Giới tính
Kamonegi Farfetch’d Đực ♂: 50.0%
Cái ♀: 50.0%
Hệ Chiều cao
 Cân nặng
Normal: trung bình, Flying: bay 0.8 m
15.0 kg
Chủng loại Tỉ lệ bắt Kỹ năng / Kỹ năng ẩn
 Pokemon vịt mỏ đốm 5.9 % Keen Eye hoặc Inner Focus/ Defiant

Pokemon Farfetch’d thường đánh lẫn nhau để giành được cây hành tốt nhất. Khi gặp điều kiện khó khăn, Farfetch’d ăn cây hành để tiếp thêm năng lượng, nhưng sau đó nó phải đi tìm một cây hành khác.

Pokemon Farfetch’d chỉ có một cấp độ.

Lưu

Lưu

Lưu

CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN