Saturday, February 17, 2018

Gyms - Battle

Các kiến thức về Gyms, team, battle dành cho người chơi, giúp người chơi có cái nhìn tổng quát về quá trình luyện tập, gia nhập tổ đội và chiến đấu cho Pokemon trong Pokemon Go

3team - Pokemongo

Khi đạt đủ level, bạn sẽ được phép gia nhập team để luyện tập và chiến đấu. Bạn đã biết gì về 3 team mà bạn có thể gia nhập chưa? 1. Team ĐỎ (Team Valor) - Pokémon tượng trưng...