Monday, September 25, 2017

Gyms - Battle

Các kiến thức về Gyms, team, battle dành cho người chơi, giúp người chơi có cái nhìn tổng quát về quá trình luyện tập, gia nhập tổ đội và chiến đấu cho Pokemon trong Pokemon Go

team-pokemon-go copy

- Người chơi có thể lựa chọn gia nhập một trong ba đội khác nhau trong Pokémon Go. Các tùy chọn là Team Xanh, Team Đỏ hay Team Vàng. Các thành viên cùng Team sẽ phải đoàn kết, hỗ...