Saturday, February 17, 2018

Gyms - Battle

Các kiến thức về Gyms, team, battle dành cho người chơi, giúp người chơi có cái nhìn tổng quát về quá trình luyện tập, gia nhập tổ đội và chiến đấu cho Pokemon trong Pokemon Go

Không có bài viết để hiển thị