Tuesday, November 21, 2017

Nâng cấp - Tiến hóa

Các hướng dẫn về việc nâng cấp, tiến hóa cho Pokemon, giúp chú Pokemon của bạn mạnh mẽ hơn, bá đạo hơn trong Pokemon Go

Pokemon-go-evolve

1. Tổng quan về Evolve (Tiến hóa) - Tiến hóa (Evolve) là một quá trình mà một Pokémon được chuyển đổi thành một Pokémon mạnh mẽ hơn, bá đạo hơn. Khi Pokémon hoàn thành quá trình tiến hóa thì lượng...
tienhoa-pokemon

Không giống như trong trò chơi Pokemon truyền thống, bạn không nâng cấp Pokemon của bạn bằng cách chiến đấu để lấy exp trong Pokemon GO. Thay vào đó, bạn nâng cấp, tiến hóa Pokemon CP – Combat Points –...