Incense là một vật phẩm mà bạn được cấp 2 hộp khi bạn bắt đầu trò chơi. Bạn cũng có thể mua vật phẩm này tại các cửa hàng với giá 80 PokeCoins, đồng tiền trong game. Ngoài ra, bạn còn có thể tìm thấy Incense trong PokeStops khi bạn đạt level 5 hoặc cao hơn.

incense

Incense được sử dụng để thu hút Pokemon về gần khu vực của bạn hơn . Tác dụng của nó kéo dài trong 30 phút. Có thể nói nôm na rằng: đây là 1 loại thính và các bạn dùng nó để “thả thính”, nhằm kéo Pokemon về gần bạn.

Một tính năng tuyệt vời của Incense là nếu bạn đang đi cùng với Team của mình thì có vẻ như nếu bạn dùng Incense, các thành viên trong Team cũng được hưởng sái, mặc dù là không nhiều. Sẽ có thêm nhiều Pokemon di chuyển đến gần so với các thành viên trong Team bạn, nhưng thường là những Pokemon cùi bắp hơn so với những loại di chuyển đến gần bạn.

CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN