Jynx là cách viết trại từ Jinx (điềm gở), tên tiếng Nhật là Rougela. Pokemon Jynx lắc hông khêu gợi theo mỗi bước đi. Jynx có thể khiến mọi người nhảy đồng bộ với nó vì cảm xúc Jynx thể hiện khi nhảy có sức mời gọi rất cao, người nhảy gần như không ý thức được việc họ đang làm. Pokemon Jynx là chủng Pokemon nhân dạng và có 2 hệ Ice: băng và Psychc: tâm linh.

Pokemon Jynx
Pokemon Jynx
Tiếng Nhật Tiếng Anh Giới tính
Rougela Jynx Đực ♂: 0.0%
Cái ♀: 100.0%
Hệ Chiều cao
Cân nặng
Ice: băng, Psychc: tâm linh 1.4 m
40.6 kg
Chủng loại Tỉ lệ bắt Kỹ năng / Kỹ năng ẩn
Pokemon nhân dạng 45 Swarm hoặc Technician / Steadfast

Lúc nào trông Pokemon Jynx cũng như đang đắm chìm trong giai điệu riêng của mình, dường như giai điệu thay đổi theo cảm xúc của nó. Jynx nói một thứ ngôn ngữ tương tự như của con người, các nhà khoa học đang nghiên cứu thêm vấn đề này. Tuy vậy, Jynx gần như là dùng các điệu nhảy để giao tiếp. Pokemon Jynx có vài tiếng kêu đặc trưng, mỗi tiếng có vẻ như có ý nghĩa riêng.

 

Lưu

Lưu

CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN