Magneton được ghép từ hai từ magnet (nam châm) và magneton (đơn vị tính từ lực), tên tiếng nhật là Rarecoil (nam châm hiếm). Magneton là cấp tiến hóa của Pokemon Magnemite khi đạt cấp độ 35. Ba Magnemite liên kết lại thành Magneton. Pokemon Magneton thường xuất hiện nhiều khi các vết đen trên mặt trời cháy sáng. Các Magnemite được liên kết bằng một lực từ rất mạnh, nếu đến quá gần, bạn có thể bị ù tai. Pokemon Magneton là chủng Pokemon nam châm và có 2 hệ Electr: điện và Steel: thép.

Pokemon Magneton
Pokemon Magneton
Tiếng Nhật Tiếng Anh Giới tính
Rarecoil Magneton Vô tính
Hệ Chiều cao
Cân nặng
Electr: điện, Steel: thép 1.0 m 60.0 kg
Chủng loại Tỉ lệ bắt Kỹ năng / Kỹ năng ẩn
Pokemon cua ẩn sĩ 7.8 % Shell Armor / #

Pokemon Magneton có lực từ liên kết mạnh đến mức Magneton có thể làm giảm độ ẩm không khí xung quanh nó. Magneton tạo ra nhiều tín hiệu radio kì lạ, nó có thể làm tăng nhiệt độ lên khoảng 3.6 độ F trong vòng 3300 foot. Khi nhiều Pokemon Magneton tập hợp lại, chúng có thể làm nhiễu sóng radio, gây hại cho các thiết bị điện tử.

Quá trình tiến hóa của Pokemon Magneton:

Magnemite lv35–>
Magneton

Pokemon Magnemite có 3 cấp tiến hóa. Magnemite sau khi đạt level 35 sẽ tiến hóa thành Pokemon Magneton và sau đó sẽ tiến hóa thành Pokemon Magnezone.

Lưu

CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN