Magnezone được ghép bởi từ magnet (nam châm) và zone (khu vực), tên tiếng Nhật là Jibacoil. Khi tiếp xúc với một từ trường đặc biệt, cấu trúc tế bào của Pokemon Magneton biến đổi làm nó tiến hóa thành Magnezone. Pokemon Magnezone là chủng Pokemon từ trường và có 2 hệ Electr: điện và Steel: thép.

Pokemon Magnezone
Pokemon Magnezone
Tiếng Nhật Tiếng Anh Giới tính
Jibacoil Magnezone Đực ♂: 50.0%
Cái ♀: 50.0%
Hệ Chiều cao
Cân nặng
Electr: điện, Steel: thép 1.2 m
180.0 kg
Chủng loại Tỉ lệ bắt Kỹ năng / Kỹ năng ẩn
Pokemon từ trường 3.9% Magnet Pull hoặc Sturdy/ Analytic

Pokemon Magnezone có ba thanh nam châm tạo ra từ trường cực mạnh. Thỉnh thoảng từ lực quá mạnh làm những con Magnezone bị dính chặt với nhau không di chuyển được. Một nhóm nghiên cứu từng cố làm Pokemon Magnezone tiến hóa thêm nữa bằng phương pháp khoa học nhưng thất bại.

Quá trình tiến hóa của Pokemon Magnezone:

Magnemite lv35–>
Magnezone

Pokemon Magnemite có 3 cấp tiến hóa. Magnemite sau khi đạt level 35 sẽ tiến hóa thành Pokemon Magneton và sau đó sẽ tiến hóa thành Pokemon Magnezone.

Lưu

Lưu

CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN