Mega Slowbro là cấp tiến hóa của Pokemon Slowbro. Nhờ siêu tiến hóa, Pokemon Shellder phía sau hấp thụ toàn bộ chất dinh dưỡng tiết ra từ đuôi của Mega Slowbro, khiến cho vỏ ốc phát tiển chắc chắn, khổng lồ, bao bọc chú, giống như chiếc áo giáp bằng vỏ ốc chắc chắn. Pokemon Mega Slowbro là chủng Pokemon cua ẩn sĩ và có 2 hệ Water: nước và Psychic: siêu nhiên.

Pokemon Mega Slowbro
Pokemon Mega Slowbro
Tiếng Nhật Tiếng Anh Giới tính
Mega Yadoran Mega Slowbro Đực ♂: 50.0%
Cái ♀: 50.0%
Hệ Chiều cao
 Cân nặng
Water: nước, Psychic: siêu nhiên 2.0 m 120.0 kg
Chủng loại Tỉ lệ bắt Kỹ năng / Kỹ năng ẩn
Pokemon cua ẩn sĩ 9.8% Shell Armor / #

Pokemon Mega Slowbro có lớp vỏ ốc phát tiển chắc chắn, khổng lồ, bao bọc giống như chiếc áo giáp bằng vỏ ốc chắc chắn. Pokemon Mega Slowbro di chuyển bằng cách búng, nảy bằng đuôi hoặc dùng niệm lực.

Quá trình tiến hóa của Mega Slowbro:

slowbro

Slowbro

Slowpoke
Mega Slowbro
 Slowking

Slowking

Pokemon Slowpoke có 3 cấp tiến hóa. Slowpoke sau khi đạt level 37 sẽ tiến hóa thành Pokemon Slowbro hoặc học được kỹ năng để thành Pokemon Slowking. Cấp tiến hóa cuối cùng là Mega Slowbro với độ lười và chậm vượt trội.

Lưu

CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN