Pokemon Mega Venusaur là cấp tiến hóa cuối cùng của chủng loại Pokemon này. Điều kiện để tiến hóa lên cấp độ này không phụ thuộc vào Level như các cấp độ trước mà cần cho Fushigibana giữ Fushigibanite. Khi Venusaur tiến hóa trở thành Mega Venusaur bông hoa trên lưng của nó trở nên to lớn và vô cùng rực rỡ. Lúc này khung xương và các bộ phận trên cơ thể Mega Venusaur trở nên cồng kềnh nhưng vô cùng cứng cáp khỏe mạnh.

Mega Venusaur
Mega Venusaur
Tiếng Nhật Tiếng Anh Giới tính
Mega Fushigibana Mega Venusaur
87,5% đực
12,5% cái
Hệ Chiều cao
Cân nặng
 GRASS (cỏ), POISON (độc)  2,4 m  155 kg
Chủng loại Tỉ lệ bắt Kỹ năng / Kỹ năng ẩn
 Pokemon hạt giống  5,9 % (45) Thick Fat / #

Mega Venusaur có thể gọi là siêu pokemon ở cấp độ này. Năng lực tấn công của nó tăng lên đáng kể, các đòn tấn công với uy lực khunge khiếp và khả năng phòng thủ cực kỳ kiên cố. Ở cấp độ này năng lực của Mega Venusaur thay đổi từ Overgrow thành Thick Fat giúp nó thêm khả năng tự vệ trước những chiêu thức hệ Fire và Ice.

Quá trình tiến hóa:

Pokemon Bulbasaur
pokemon-Ivysaur
pokemon-Venusaur
pokemon-Mega-Venusaur
Bulbasaur   lv16–>
Ivysaur   lv32–>
Venusaur       –>
   Mega Venusaur

 

Pokemon Bulbasaur có 3 cấp tiến hóa. Bulbasaur sau khi đạt level 16 sẽ tiến hóa thành Pokemon Ivysaur và sau khi đạt level 32 sẽ tiến hóa thành Pokemon Venusaur và cuối cùng nó sẽ tiến hóa thành siêu Pokemon Mega Venusaur. Ở cấp độ cuối cùng sự tiến hóa sẽ không phụ thuộc vào level của pokemon mà cần cho Fushigibana giữ Fushigibanite.

Khả năng học hỏi và phát triển của Pokemon Bulbasaur:

Level
Move
Hệ
1
Tackle
NORMAL
3
Growl
NORMAL
7
Leech Seed
9
Vine Whip
13
Poisonpowder
13
Sleep Powder
NORMAL
15
Take Down
NORMAL
19
Razor Leaf
GRASS
21
Sweet Scent
NORMAL
25
Growth
GRASS
27
Double-edge
NORMAL
31
Worry Seed
NORMAL
33
Synthesis
GRASS
37
Seed Bomb
GRASS
 
 
 
TH/HM
Move
Hệ
TM 06
Toxic
POISON
TM 09
Bullet Seed
GRASS
TM 10
Hidden Power
NORMAL
TM 11
Sunny Day
TM 19
Giga Drain
GRASS
TM 21
Frustration
NORMAL
TM 22
Return
GRASS
TM 27
Growl
NORMAL
TM 32
Double Team
NORMAL
TM 36
Sludge Bomb
POISON
TM 42
Facade
NORMAL
TM 43
Secret Power
NORMAL
TM 44
Rest
PSYCHC
TM 45
Attract
NORMAL
TM 53
Energy Ball
GRASS
TM 58
Endure
NORMAL
TM 70
Flash
NORMAL
TM 75
Swords Dance
NORMAL
TM 78
Captivate
NORMAL
TM 82
Sleep Talk
NORMAL
TM 83
Natural Gift
NORMAL
TM 86
Grass Knot
GRASS
TM 87
Swagger
NORMAL
TM 90
Substitute
NORMAL

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN