Pokemon Metapod từ là cái kén hay sự lột xác, nó là bước tiến hóa đầu tiên của Caterpie. Ở trạng thái này nó không hoạt động hay di chuyển mà ở yên trong kén để chờ giai đoạn tiến hóa tiếp theo. Lúc này nó vông cùng yếu ớt bởi lớp vỏ bên ngoài cũng rất mỏng manh. Trước những đợt tấn công nó có thể hóa cứng lớp vỏ bên ngoài để chống đỡ. Lúc này phần bên trong của nó trở nên mềm nhũn.

Pokemon Trancell

Tiếng Nhật
Tiếng Anh
Giới tính
Trancell Metapod
50% đực
50% cái
Hệ Chiều cao
Cân nặng
BUG (bọ) 0,7 m 9,9 kg
Chủng loại Tỉ lệ bắt Kỹ năng / Kỹ năng ẩn
Pokémon Nhộng 33,4 % (255) Shed Skin / #

 

Quá trình tiến hóa:

Pokemon Caterpie Pokemon Trancell Pokemon Butterfree
Caterpie lv7 –> Metapod  lv10 –> Butterfree

Khả năng học:

Level
Move Hệ Cat Power Acc
1 Harden NORMAL Status
7 Tackle NORMAL Status

Không có khả năng học bằng TM/HM.

CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN