Muk là các đọc trại ra từ từ Muck (đống hôi hám), tên tiếng Nhật là Betbeton. Pokemon Muk là cấp tiến hóa của Pokemon Grimer sau khi đạt level 38. Toàn bộ cơ thể của Muck được bao quanh bởi 1 lớp bùn quánh độc hại.

Mùi của Pokemon Muk kinh khủng đến nỗi nếu ngửi phải có thể gây ngất. Bản thân Muk cũng đã mất khả năng ngửi mùi nên nó không sợ thứ mùi nào cả. Pokemon Muk là chủng Pokemon bùn và có hệ Poison: độc.

Pokemon Muk
Pokemon Muk
Tiếng Nhật Tiếng Anh Giới tính
Betbeton Muk Đực ♂: 50.0%
Cái ♀: 50.0%
Hệ Chiều cao
Cân nặng
Poison: độc 1.2 m
30.0 kg
Chủng loại Tỉ lệ bắt Kỹ năng / Kỹ năng ẩn
 Pokemon bùn 9.8 % Stench hoặc Sticky Hold / Poison Touch

Pokemon Muk rất thích tụ tập ở những nơi có nguồn nước bị ô nhiễm. Những nơi Muk đi qua, mặt đất có thể bị nhiễm độc, không thể canh tác được. Chỉ một giọt dịch cơ thể của Pokemon Muk này cũng đủ để làm ô nhiễm cả 1 hồ nước.

Quá trình tiến hóa của Pokemon Muk:

Grimer lv38–>
Muk

Pokemon Grimer có 1 cấp tiến hóa. Grimer sau khi đạt level 38 sẽ tiến hóa thành Pokemon Muk.

Lưu

Lưu

Lưu

CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN