Vaporeon được ghép từ Vapor (hơi nước) và Eon (thời gian dài vô tận, kiếp; chỉ sự tiến hoá thành nhiều “kiếp” khác nhau của Eevee), tên tiếng Nhật là Showers. Pokemon Vaporeon là cấp tiến hóa của Pokemon Eevee. Pokemon Vaporeon trải qua một quá trình đột biến, mọc vây và vảy giúp nó sống được dưới nước. Vaporeon có khả năng tự do điều khiển nước, nó sống ở gần nguồn nước và thích các bờ biển đẹp. Pokemon Vaporeon là chủng Pokemon sủi bọt và có hệ Water: nước.

Pokemon Vaporeon
Pokemon Vaporeon
Tiếng Nhật Tiếng Anh Giới tính
Showers Vaporeon Đực ♂: 87.5%
Cái ♀: 12.5%
Hệ Chiều cao
Cân nặng
Water: nước 1.0 m
29.0 kg
Chủng loại Tỉ lệ bắt Kỹ năng / Kỹ năng ẩn
Pokemon sủi bọt 5.9 % Overgrow / Shell Armor

Pokemon Vaporeon có phần đuôi dài có hàng vây mọc dọc theo, thi thoảng làm người ta lầm lẫn rằng Vaporeon là tiên cá. Cấu trúc tế bào của Vaporeon tương tự như phân tử nước, vì vậy nó có thể tan biến và trở nên vô hình trong nước. Nếu vây của Pokemon Vaporeon rung thì đó là dấu hiệu trời sẽ đổ mưa trong vài giờ tiếp theo. Vaporeon dùng phần vây ở đỉnh đuôi để bơi, nó hòa vào làn nước một cách hoàn hảo.

Lưu

Lưu

CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN